Stiahnite si náš najnovší KATAlÓG

Čo je to RECRU?

Integrovaný informačný systém riadenia HR

RECRU efektívne manažuje príbeh človeka vo vašej spoločnosti. Je to automatizovaný systém s databázou pracovníkov, klientov, CRM, webmailom, integrovanou telefonnou ústredňou a intranetom. Všetky procesy sú archivované a dohľadateľné. Aj preto vám s ľahkosťou pomôže riadiť personálnu agentúru alebo personálne oddelenie.

Čo RECRU dokáže?

Aplikácia RECALL Novinka

Aktívna synchronizácia mobilu s aplikáciou RECRU.
RECRU priamo vytočí telefónne číslo z vášho mobilu. Prichádzajúci hovor otvorí kartu uchádzača v databáze priamo v RECRU. Zo softvéru je možné (aj hromadne) odoslať SMS cez telefón. RECRU okamžite pridá do databázy fotku uchádzača, ktorú ste práve urobili vašim smartfónom.

  • Nafotiť dokumenty uchádzača priamo do karty uchádzača
  • Identifikovať volajúceho, ak sa nachádza v  databáze RECRU
  • Evidovať prijaté a  odoslané hovory a  ich trvanie
  • Posielať hromadné SMS správy
recall-app-mockup-1

RECRU mobilná aplikácia

Pre našich klientov, ktorí využívajú RECRU dodávame mobilnú aplikáciu, ktorá je prispôsobená dizajnu danej spoločnosti. Z RECRU jednoducho odošlete ponuku práce a tá sa zobrazí v mobilnej aplikácií. Uchádzač môže reagovať na danú pracovnú ponuku tak, že odošle svoj kontaktný formulár, prípadne zavolá na predvolené telefónne číslo v aplikácii.

recru-app-1

Osobná prezentácia RECRU

Dohodnite si osobnú prezentáciu príamo u vás a presvedčte sa aká jednoduchá a efektívna môže byť práca s uchádzačmi a klientmi vašej spoločnosti.

Povedali o nás

Referencie

Naší klienti