Všetky funkcie

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, stáže a kurzy.

Vyskúšať demo
RECRU - Vzdelávanie

Kalendár školení

Vytvárajte vzdelávacie a školiace udalosti, rozosielajte oznamy a pozvánky, kontrolujte  a dodržiavajte zákonom stanovené termíny pomocou notifikácií.

Povinné školenia, kvalifikačné kurzy, získavanie a platnosť certifikátov a ďalšie vzdelávanie v spojení s potrebami jednotlivých zamestnancov.

Certifikáty

Mnohé pracovné pozície si vyžadujú certifikáciu. Všetko, čo potrebujete pre naplnenie legislatívnych povinností.

Databáza certifikátov jednotlivých zamestnancov, ich platnosť a potreba ďalšieho overovania, vzdelávania a testovania.

Notifikácia

Automatické rozosielanie upozornení na končiace certifikácie, povinnosti školení i ponuky ďalších kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov.

Hromadná aj individuálna korešpondencia o vzdelávaní a školeniach, pozvánky a upozornenia na kurzy a školenia pre zamestnancov i uchádzačov o nové pracovné pozície.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti