Všetky funkcie

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Vyskúšať demo
RECRU - Testovanie

Vlastné testy

Nastavte si parametre testov pre uchádzačov či zamestnancov. Realizujete testy priamo u vás alebo ich môžete poslať elektronicky respondentom.

Vytvorte si jednoducho jazykový, odborný či osobnostný test. Zvoľte otvorené alebo uzavreté otázky. Nastavte ich váhy.

Externé testy

Poznajte svojich uchádzačov a identifikujte rozvojové potreby zamestnancov pomocou online diagnostiky.

TCC online diagnostika vám ponúka širokú paletu dotazníkov a testov, ktoré vám dokážu zefektívniť nábor i adaptáciu nových zamestnancov, znížiť riziko ich odchodu a získať výkonnejších a spokojnejších zamestnancov.

Tímove výstupy

Získajte rýchly prehľad o vašich tímoch a zmapujte si silné stránky aj rozvojové potreby tímov.

Tímove výstupy si môžete zostaviť z respondentov naprieč projektami aj skupinami. Dostanete do rúk valídne a reliabilné výstupy, o ktoré sa môžete oprieť.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti