Všetky funkcie

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly. Vytvoríme pre vás štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Vyskúšať demo
RECRU - Štatistiky

Štatistiky udalostí

Komplexná štatistika všetkých udalostí s uchádzačmi, zamestnancami a klientmi.

Nastavte si parametre, ktoré chcete sledovať a merať. Štatistické dáta nájdete v prehľadných tabuľkách a grafoch s možnosťou exportu do externého prostredia.

Výkonnosť HR tímu

Komplexný prehľad práce recruiterov.

Štatistický prehľad z hľadiska počtu pohovorov, telefonátov, e-mailov. Počet otvorených pozícií a ich úspešnosť. Reakčné časy uchádzačov a čas strávený v RECRU.

Štatistiky projektov

Vyhodnotenie úspešnosti projektov.

Automatický štatistický prehľad trvania projektu, jeho aktivít a udalostí, komunikácie, nákladov, zdrojov uchádzačov, počtu uchádzačov, vhodnosti uchádzačov.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti