Všetky funkcie

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Vyskúšať demo
RECRU - Komunikácia

Prepojenia

Každý nový kontakt, každá nová adresa sa dostáva do systému a páruje sa s tými skupinami, s ktorými súvisí. Potrebný prehľad urýchľuje komunikáciu.

Inteligentná správa databázy všetkých kontaktov, prepojenie s externými službami a sociálnymi sieťami.

Databázy

Ak si chcete prezrieť históriu komunikácie s jednotlivými subjektmi vašej firmy, máte ju prehľadne usporiadanú pri kartách kontaktov.

Každý nový kontakt sa ukladá do databázy k uchádzačovi alebo klientovi. Automatické zálohovanie úplnej korešpondencie pri jednotlivých kontaktoch.

Šablóny

Elektronické pozvánky, informácie o podujatiach, školeniach, výzvy, ponuky, časové návrhy a ďalšie schematické formuláre máte vždy poruke.

Potrebujete písať desiatkam ľudí? Vytvorte si rýchle a prehľadné šablóny a templates, ktoré vám zjednodušia prácu.

Triedenie

Potrebujete nájsť rýchlo a presne? Potrebujete osloviť len vybranú skupinu? Vy určíte kritériá a s výberom vám pomôže RECRU.

Vaši klienti i kandidáti potrebujú osobitné prístupy. Vytvárajte si kritériá na triedenie.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti