Všetky funkcie

Kalendár

Spoločný koordinačný prostriedok pre celý pracovný tím. Kooperácia užívateľov je základná zložka fungujúceho systému.

Vyskúšať demo
RECRU - Kalendár

Prepojenia

Všetci sme prepojení jednou veľkou sieťou. Adresár e-mailov, telefónov a ďalších kontaktných miest je vašou každodennou potrebou.

Všetky kontakty, ktoré pri svojej práci v konkrétnu hodinu potrebujete. Nezdržiavajte sa hľadaním, keď všetko máte pripravené v kalendári.

Pripomienky

Pripomienky na udalosti, porady, stretnutia môžete automaticky koordinovať a zdieľať s kýmkoľvek vo vašej spoločnosti i s externým prostredím.

Nastavte si zasielanie pripomienok a upozornení na stretnutia, kontaktovanie či kalendár akcií. Ak máte prehľad, viete, kam smerujete.

Udalosti

Prehľadná príprava udalostí a perfektné plánovanie zrýchľuje procesy.

Plánujte, zadávajte udalosti a oznamujte ich všetkým, ktorí o nich majú vedieť. Správa termínov na jednom mieste pre všetkých.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti