Všetky funkcie

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Vyskúšať demo
RECRU - Intranet

Aktuálne oznamy

Pozvánky, upozornenia na všetky dôležité firemné interné akcie, školenia, kurzy, porady a stretnutia.

Všetky dôležité informácie o dianí vo firme s možnosťou prioritizácie, výberu osôb, ktoré majú byť informované a manažmentom pracovného času.

Nástenka

Nové vyhlášky, dôležité firemné oznamy, informácie o udalostiach, ktoré prebehli, dôležité štatistické ukazovatele a vyhodnotenia.

Dajte vedieť všetkým vo firme o tých najdôležitejších udalostiach, ktoré sa stali, ukážte plány a ich plnenie, pracovné výkony, pochváľte sa najlepším.

Diskusné skupiny

Návrhy a diskusia o budúcich termínoch, interné diskusné projektové skupiny, informačná báza pre rýchlu internú komunikáciu v skupinách podľa projektov.

Plánujte, diskutujte a navrhujte. Pred definitívnym ustanovením porád, dôležitých rozhodnutí môžete dopĺňať a upravovať spoločné dokumenty, plány a termíny.

Dokumenty

Predpisy, postupy, vyhlášky a manuály pre všetkých zamestnancov prehľadne usporiadané podľa potrieb jednotlivých oddelení.

etky dôležité pracovné dokumenty sústredené na jednom mieste, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci.

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Databáza

Databáza všetkých, s ktorými ste pracovali a pracujete. Zamestnanci, uchádzači o prácu, potenciálne zaujímaví uchádzači.

Viac

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti