Všetky funkcie

Databáza

Všetko, čo potrebujete k efektívnej práci. Databázy uchádzačov, zamestnancov a klientov. Manažment projektov, kontaktov, korešpondencie. Nastavenia závisia len od vás.

Vyskúšať demo
RECRU - Databáza

Uchádzači

Databáza uchádzačov, potenciálnych zamestnancov, ktorí hľadajú svoje uplatnenie.

Osobné údaje, vzdelanie, skúsenosti a kontakty. Testovanie a jeho vyhodnocovanie. Sledujte celý výberový proces a ich  kariérnu cestu.

Vyhľadávanie

Fulltextové vyhľadávanie dát priamo zo životopisov s využitím učiacich sa technológií na monitoring dát.

 Inteligentné vyhľadávanie vám rýchlo a efektívne nájde tých správnych kandidátov či zamestnancov. Vyhľadávanie si viete pomenovať a uložiť pre ďalšiu prácu.

 

Zamestnanci

Aj kariérnu cestu zamestnanca je potrebné plánovať a riadiť.

Všetko o súčasnom aj plánovanom stave a aktivitách vašich zamestnancov, ich pracovné pozície, školenia, aktivity, angažovanosť v projektoch, dochádzka a potenciál pre rast.

Tagy

Popis zručností uchádzačov a zamestnancov.

Definovanie skúseností, znalostí a zručností uchádzačov a ich úrovne. Čím presnejšie ich popíšete, tým ľahšie ich vyhľadáte a nájdete im vyhovujúci projekt.

Výberový proces

Manažment všetkých výberových procesov.

Sledovanie jednotlivých krokov výberových procesov uchádzačov v čase. Sledujte, plánujte, prezentujte a vyhodnocujte.

Udalosti

Komplexný prehľad udalostí a aktivít zamestnancov a uchádzačov. Prehľad komunikácie (mobil, skype, SMS, email), krokov vyberového procesu a zmien v karte uchádzača. Aktivity sa automaticky zaznamenávajú na časovej osi. Sledujte smerovanie komunikácie dnu aj von z RECRU.

 

Vyskúšajte RECRU

Dohodnite si prezentáciu a my vám ukážeme všetky funkcie a možnosti RECRU.

Spoznajte ďalšie funkcie

Projekty

Vytvorte si projekt, nastavte si jeho parametre a požiadavky. Sledujte každý krok uchádzačov vo výberovom procese.

Viac

Štatistiky

Využite štandardné štatistické moduly alebo vám vytvoríme také štatistické prehľady, ktoré budú vychádzať z vašich potrieb.

Viac

CRM

Databáza všetkých obchodných partnerov, riadenie vzájomných vzťahov, história projektov a plánovanie budúcich aktivít.

Viac

Kalendár

Integrovaný kalendár udalostí s uchádzačmi a klientmi. Termíny a upozornenia synchronizované s telefónom.

Viac

Komunikácia

Komunikácia na jednom mieste: webmail, telefonáty, SMS, hromadný mailing, skype, chat, sociálne siete a ďalšie možnosti.

Viac

Ubytovanie

Manažment ubytovacích kapacít pre zamestnancov, obsadenosť a vyťaženosť disponibilného ubytovania.

Viac

Lízing

Prenájom zamestnancov, sledovanie kontraktov, vyťaženie pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé práce.

Viac

Dochádzka

Aplikácia na sledovanie prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ich príchodov a odchodov v reálnom čase.

Viac

Sklad

Pracovné nástroje, telefóny, počítače, osobné ochranné pomôcky a ďalšie hmotné veci pridelené zamestnancom.

Viac

Testovanie

Vytvorte si vlastné testy a dotazníky pre uchádzačov a zamestnancov alebo využite psychodiagnostické testy.

Viac

Vzdelávanie

Školenia a kurzy. Kontrola plnenia termínov vzdelávacích certifikátov, kalendár školení. Zvyšovanie kvalifikácie, kurzy.

Viac

Intranet

Firemná nástenka informácií, oznamy, vyhlášky, pracovné manuály a ďalšie informácie interného charakteru.

Viac

Dokument manažment

Tvorba vlastných šablón dokumentov.

Viac

Naši klienti